Biografie

MgA. Markéta Kynclová

MgA. Markéta Kynclová (roz. Mézlová) 

Nar. 29.října 1977  v Praze. 


1993 - 1997

Střední uměleckoprůmyslová škola na Žižkově náměstí v Praze - obor řezbářství a tvarování dřeva

1998 - 2004

AVU v Praze, ateliér restaurování sochařských děl doc. Petra Siegla

2001

studijní stáž v Belgii, na Královské Akademii v Antverpách

1999, 2000

účast na sochařském sympoziu v Nepomuku (kamenná socha sv. Anežky a reliéf sv. Zdislavy s rodinou)

 

Matka Jana Mézlová je sochařka  a pracuje jako restaurátorka kovu.

Otec Zdeněk Mézl je grafik a malíř.

Sestra, Magdalena Mézlová, dvojče, absolvovala sochařský ateliér prof. Hendricha na Akademii výtvarných umění v Praze a nyní se zabývá sochařskou volnou tvorbou (www.mezlova.cz) a je lektorka výtvarných kurzů ( http://www.rezbarstvi-kurzy.cz/).