Chyše

Kovový kříž s litinovým ukřižovaným Kristem na pískovcovém podstavci z roku 1870 na náměstí v Chyších na Karlovarsku


Stav před restaurováním


Kovový kříž (výška 4 metry) se sochou Krista v nadživotní velikosti byl pokryt spečenými vrstvami starých nátěrů, nečistot a rzi, původní polychromie (zlacení) již nebyla patrná. Pískovcový podstavec (výška - 184 cm) měl v horní části prasklinu a celý povrch byl pokryt biologickými objekty (řasy, lišejníky), vzniklými přemírou vlhkosti. Povrch podstavce byl také začernalý z důvodu oxidační vrstvy kamenného materiálu.

 

Restaurátorský zásah


Kovový kříž s litinovým ukřižovaným Kristem a litinový plot s řetězy

 • restaurátorský průzkum a záměr
 • očištění, odstranění depositů, krust a rzi, odstranění druhotných nátěrů a přemaleb
 • antikorozní podkladové nátěry, barevná rekonstrukce
 • rekonstrukce zlacení
 • oprava litinového oplocení
 • úprava okolí soklu (odstranění navezené zeminy na původní dlažbu)

 

Pískovcový profilovaný podstavec

 • restaurátorský průzkum a záměr
 • očištění, odstranění depositů, vegetace, druhotných nátěrů, cementových šlikrů a nevyhovujících plomb a pozdějších rest. zásahů
 • zajištění schodů soklu
 • ošetření prostředkem zamezujícím nárůstu biologických organismů
 • konsolidace kamenného materiálu
 • lokální doplnění chybějících částí modelace, plastické retuše, doplnění spár
 • oprava a statické zajištění trhliny v soklu a zabezpečení spáry mezi kovovou patkou a kamenným materiálem podstavce
 • lokální barevná retuš
 • spárování schodové části soklu
 • obnova letopočtu
 • závěrečná povrchová úprava

 

 (spolupráce s Ak. soch Janou Mézlovou  - restaurátorkou kovu )