Perucká radnice

Restaurování sgrafitové výzdoby na průčelí budovy Perucké radnice z roku 1887


Popis díla

Sgrafitová výzdoba pochází z roku 1887 a nachází se na čelní straně radnice v Peruci.

Sgrafitová výzdoba fasády působí celkově charakterem uměleckořemeslného výtvarného díla a je dokladem průniku vyspělých vzorů neorenesanční architektury do prostředí malého městečka.

 

Stav před restaurováním a restaurátorský průzkum

Sgrafitová výzdoba perucké radnice byla poškozena ztrátou kontrastu mezi vrstvami intonaca colorita a intonaca bianca. Intonaco colorito bylo vlivem slunečního záření značně vybledlé, což snižovalo reprezentativní vzhled fasády.

Další neméně zásadní poškození sgrafita bylo na některých místech uvolnění a odsazení vrstev omítky od jádra.

Při předchozím restaurátorském zásahu došlo k neodbornému doplnění a rekonstrukci vypadlé kresby sgrafita. Kresba v těchto místech je značně zjednodušená a ani hmota vrstev omítek nebyla zvolena z vhodných materiálů. Tento zásah je patrný hlavně na levé polovině budovy radnice.

 

Restaurátorský zásah

  • restaurátorský a laboratorní průzkum
  • upevnění uvolněných vrstev omítky injektáží 
  • odstranění povrchových nečistot 
  • barevné retuše
  • konsolidace hmoty omítky