K. Dvořák - Věčný pramen

Sádrový model „Věčný pramen“ z Národní galerie v Praze od sochaře Karla Dvořáka

 

Popis památky a stav před restaurováním


Sádrová plastika „Věčný pramen“ je zobrazením figurální alegorie.

Zpodobňuje dvě ležící postavy bez soklu - spodní větší ženská postava je okřídlena a je umělecky ztvárněna jako jakési torzo. Chybí ji hlava, ruce, část levého křídla a části nohou.

Je zahalena do nařasené drapérie v oblasti třísel. Na této figuře je umístěna menší mužská nahá postava, v pohybu ve vodě vznášejícího se člověka. Tato figura je již celistvá, není torzo.

Povrch sádry nebyl patinován, ani jinak konzervován, následkem čehož byl značně poškozen vymletím a drobnými prohlubněmi.

Zásadní poškození sádrového modelu spočívalo v jeho vymletém a vyplaveném povrchu

s následkem velkého množství drobných prohlubní. Sádrový povrch byl také znečištěn prachovými nánosy.

V oblasti trupu okřídlené spodní figury byla zřetelná prasklina, která však nepůsobila dílu žádné statické poškození.


Restaurátorský proces

 

  • proces snímání povrchových nečistot

  • konsolidace materiálu

  • plastické retuše

  • barevné retuše, konečná povrchová úprava