Dráteníček od sochaře Františka Hoška

Sádrový model „Dráteníček“ z Národní galerie v Praze od sochaře Františka Hoška


Popis památky a stav před restaurováním


Polychromovaná sádrová plastika zobrazuje stojící postavu venkovského chlapce „Dráteníčka“, oděného v plášť, s brašnou přes levé rameno. Figura stojí na nízkém soklu (15 cm x 13 cm ).

Celková výška je 66 cm. Povrch je tónován hnědou patinou.

 Plastika byla značně poškozena omletím a vyplavením sádrového materiálu, povrch byl pokryt množstvím drobných prohlubní a polychromie byla z větší části oloupaná až na sádrový podklad.

Na zadní straně byly cípy pláště zřejmě doplněné při předchozím restaurátorském zásahu.

Sokl na kterém figura stojí měl ulomený jeden roh.

 

 

Restaurátorský proces


  • proces snímání povrchových nečistot

  • konsolidace materiálu

  • plastické retuše

  • barevné retuše, konečná povrchová úprava