B.Kafka - Faulhamer

Sádrový model dekorativní vázy z Národní galerie v Praze od sochaře Bohumila Kafky z roku 1899


Popis památky a stav před restaurováním


Reliéfní sádrový model zobrazuje medaily polychromovanou do hnědého odstínu.  Na celém povrchu se vyskytovaly drobnější prohlubně a odřeniny původní barevné úpravy, zřejmě vzniklé mechanickým působením a „vyplavením“ částic sádrové hmoty.

 

Povrch modelu byl znečištěn prachovými nánosy a místy i tmavšími skvrnami vzniklými vrstvou nepravidelně nanášeného šelaku, použitého zřejmě při předchozím restaurátorském zásahu.

 

 

Restaurátorský proces


  • snímání povrchových nečistot

  • konsolidace materiálu

  • plastické retuše

  • barevné retuše, konečná povrchová úprava