Sádrový model dekorativní vázy od sochaře B. Kafky

Sádrový model dekorativní vázy z Národní galerie v Praze od sochaře Bohumila Kafky z roku 1899

 

Popis památky a stav před restaurováním

 

Plastický sádrový model zobrazuje dekorativní vázu polychromovanou do hnědého odstínu. Nejedná se přímo o vázu v pravém slova smyslu, spíše o dekorativní kuželovitý sloupek. Model je dutý,  bez kovového, či jiného vyztužení.Váza je vysoká 50 cm, má kuželovitý tvar, probraný ve střední části. V horní části je sochařsky spodobněna skupinka opic sedících okolo pařezu. Střední část vázy je ozdobena kolem dokola mělkým reliéfem, zobrazujícím figury rolníků vykonávající různé práce na poli. Spodní rozšířená část vázy je členěna třemi plastickými dekorativními motivy, které vyzdvihují podstavu celé vázy a tvoří jakési stojny. Na spodním okraji je dílo ze zadní pohledové části sochařem signováno - B. Kafka 1899.

Zásadní poškození sádrového modelu spočívalo v chybějících olámaných částích. Zvláště ve spodní části vázy, členěné třemi zoomorfními motivy chyběly prvky určující jejich identifikaci a plastickou čitelnost. Olámané části se nacházely i na motivu opic v horní partii vázy, ale v tomto případě nebylo složité odvodit jejich plastickou návaznost k okolnímu povrchu. Na celém povrchu vázy se vyskytovaly drobnější prohlubně, zřejmě vzniklé mechanickým působením a „vyplavením“ částic sádrové hmoty určujícím její soudržnost. Povrch modelu byl znečištěn prachovými nánosy a místy i tmavšími skvrnami vzniklými vrstvou nepravidelně nanášeného šelaku, použitého zřejmě při předchozím restaurátorském zásahu. Při bližším ohledání bylo patrno, že dílo bylo zaprášeno bílým klouzkem pro zdůraznění jeho plasticity.

 

Restaurátorský proces

 

  • snímání povrchových nečistot

  • konsolidace materiálu

  • plastické retuše

  • barevné retuše, konečná povrchová úprava