Žebnice sochy sv. Petr a Pavel

Barokní pískovcové sochy sv. Petra a sv. Pavla z kostela sv. Jakuba Většího v Žebnici

 

Popis památky

Pískovcové sochy sv. Petra a sv. Pavla jsou umístěny na čelní stěně kostela sv. Jakuba Většího v Žebnici. Sochy byly vyrobeny mezi lety 1767 – 1759.

Jedná se o zobrazení stojících světců s náležejícími atributy – apoštol Petr drží v pravé ruce knihu a v levé ruce drží svazek klíčů od nebeské brány.

Apoštol Pavel drží v levé ruce knihu evangelií. Výška sochy sv. Petra je 135 cm a sv. Pavla je 127 cm.  Sochy byly dochovány v tak havarijním stavu, že nejprve bylo jejich určení a popis obtížné a to i proto, že se nepodařilo zjistit žádné archivní dokumentační materiály.

 

Restaurátorský proces

  • sejmutí a transfer soch do atelieru
  • konsolidace kamenného materiálu
  • snímání povrchových nečistot a biologických organismů
  • vytvoření odlitků soch
  • plastická rekonstrukce a zhotovení soch v odpovídajícím materiálu
  • závěrečná povrchová úprava
  • rekonstrukce a osazení chybějících svatozáří
  • zpětné osazení replik soch světců na původní místo na kostele sv. Jakuba Většího v Žebnici

 

Vzhledem k výraznému poškození obou soch, se jako nejvhodnější jevilo jejich zakonzervování a muzejní uchování. Zpět na kostel byly osazeny repliky soch světců v kameni (božanovský pískovec).