Táborská brána

Pískovcová Táborská brána z r. 1655 – vstup do areálu Vyšehradu z Pankráce, Praha 2


Popis památky

 

Táborská brána byla postavena v zevním barokním opevnění kolem roku 1655. Brána je sesazena z pískovcových masivních dílů. (Lokalita původního pískovcového materiálu - pískovec žehrovický, pískovec úvalský a dřívější petřínská lokalita).

Ve spodní části brány na čelní straně byly při předchozím rest. zásahu vysazeny původní, zřejmě silně porušené kamenné bloky a byly nahrazeny novými pískovcovými deskami - na každé straně se jedná o jeden kámen.

Předchozím restaurátorským zásahem jsou i nepříliš kvalitní nově doplňované partie a vysprávky meziblokových spár .

Určitou zajímavostí na Táborské bráně jsou jistě vrypy vzniklé od vojáků, kteří si při dlouhém čekání na stráži brousili o kamenné bloky své zbraně.

 

Stav před restaurováním


Kamenné bloky ze kterých je postavena Táborská brána, byly na mnoha místech silně narušené, vymleté a kamenný materiál byl silně zvětralý a drolil se. Zvláště bylo toto poškození patrné u spodní části brány. I spáry mezi jednotlivými kameny byly na některých místech vymleté a vypadané.

Rovněž byly na bráně patrné známky po předchozím restaurátorském zásahu - jednalo se o nekvalitní nově doplňované vysprávky, které nebyly původně ani vhodně zvolené - měly jinou strukturu než původní kamenný materiál.

Téměř celý povrch kamenného materiálu byl pokrytý oxidační tmavší vrstvou.


Restaurátorský proces

 

  • snímání povrchových nečistot a odstranění zvětralých spár
  • konsolidace (zpevnění) kamenného materiálu napuštěním odpovídajícím prostředkem
  • plastická rekonstrukce chybějících zvětralých částí v odpovídajícím materiálu
  • doplnění meziblokových vypadaných spár vhodným materiálem
  • barevná sjednocující patinace
  • závěrečná povrchová úprava