Masaryk

Pískovcová hlava T.G. Masaryka z obce Budišov od akademického sochaře Jiřího Marka z r. 1938


Rekonstrukce fragmentu ze zaniklého pomníku před Obecním úřadem

( původně stojící figura T.G.M.)


 

Popis díla

Fragment hlavy původně náležel k většímu celku, dnes nedochovanému pomníku T. G. Masaryka z obce Budišov u Třebíče.

Pískovcová hlava T.G. Masaryka byla v neúplném, fragmentárním stavu – měla uražený nos, ústa, vousy, krk.

Na hlavě bylo plno větších i menších prohlubní a povrch byl místy poškozen mechanickým obroušením. Na temeni hlavy byla patrná vytmelená větší prohlubeň po předchozím restaurátorském zásahu - tmel byl však zvětralý, neměl už plastickou funkci doplňku a byl výrazně světlejší než materiál původního kamene.

 

Restaurátorský proces

  • restaurátorský průzkum

  • snímání povrchových nečistot

  • rekonstrukce a doplnění chybějících částí

  • osazení hlavy na sokl, provedení signatury T. G. Masaryka na sokl

  • barevné retuše, konečná povrchová úprava