Sv. Florián

Barokní dřevěná polychromovaná plastika - sv. Florián z kostela sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí

 

Popis památky a stav před restaurováním

 

Dřevěná polychromovaná barokní plastika zobrazující sv. Floriána, (výška 160 cm, šířka 75 cm) je umístěna v otevřené nice na presbytáři kostela sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí. Tento světec je ochráncem před ohněm a přírodními živly a je tudíž příznačné, že se nalézá ve městě Spáleném Poříčí, které bylo mnohokrát zaplaveno a mnohokrát vyhořelo.

Světec přidržuje v levé ruce ozdobný praporec, v pravé ruce drží vědro z vodou, kterou polévá hořící dům. Tento prvek je jeho nejznámějším atributem.

Plastika je umístěna v nice ve výšce cca 4 metry ( výška niky 182 cm, šířka 97 cm).

Sv. Florián je oděn do římského vojenského úboru – na hlavě má přilbu se třemi ozdobnými ptačími pery. Jeho hruď je oděna do brnění zdobeného rostlinnými reliéfními dekory. Je opásán krátkou suknicí končící nad úrovní kolen. Celý je zahalen do červeného pláště, který je sepnut sponou na hrudi a celou figuru rozevlátě obtáčí. Na nohou má vysoké nařasené boty.

Jeho tvář je mladistvá, pod nosem má malý knírek. Z pod přilbice vyčnívají polodlouhé vlnité vlasy.

Socha se skládá ze čtyř propojených oddělitelných částí. Je to figura světce, praporec, vědro

a hořící dům. Figura není ze zadní části vydlabána, je plasticky vyřezána i ze zadní nepohledové strany.

 

 

Restaurátorský průzkum a jeho vyhodnocení

 

Zásadní poškození památky spočívalo ve větší vrstvě nekvalitních přemaleb, které se z celého díla krakelovitě odlupovalo. Nejprve bylo nutné vrstvy stávající polychromie upevnit injektáží k dřevěné podložce, protože jinak by při jakékoliv manipulaci polychromie odpadávala.

Byly odebrány vzorky polychromie, z jejichž nábrusů byl proveden laboratorní průzkum, který objasnil skladbu polychromních vrstev a původní barevnou vrstvu. Pak bylo teprve možné přistoupit k snímání přemaleb.

Dřevěný materiál byl na mnoha místech hloubkově popraskán. Praskliny zřejmě vznikly střídáním klimatických vlivů a také tím, že plastika byla vyřezána z celistvého kusu kmene a nebyla vydlabána ze zadní pohledové části, což snižuje napětí při vysýchání dřeva.

U sochy chyběla část ukazováčku na pravé ruce sochy a část prostředníčku na levé ruce. Některé prsty byly uvolněné a mohly odpadnout.

 

 

Restaurátorský proces

 

 • restaurátorský průzkum a laboratorní průzkum
 • sejmutí a transfer památky do atelieru
 • upevnění uvolněné polychromie injektáží
 • sondáž a následné odstranění nepůvodní polychromie
 • petrifikace
 • plastická rekonstrukce chybějících dřevěných částí a jejich osazení
 • vyplnění prasklin v dřevěném materiálu („špánování“)
 • snímání povrchových nečistot
 • lokální doplnění chybějící polychromie
 • závěrečná povrchová úprava
 • zpětné osazení památky na původní místo